تبلیغات شما اینجا طراحی سایت خرید فالوور
بستن تبلیغات [X]
آهنگ غمگین جدید

دانلود آهنگ های غمگین

غمگین ترین آهنگ های ایرانی خواننده های ناشناس

دانلود آهنگ محمد بختیاری

آهنگ جدید جزر و مد با صدای محمد بختیاری
Download New Song Mohamad Bakhtiari[ سه شنبه 14 دی 1395 ] [ 15:50 ] [ علی ]

[ ]

دانلود آهنگ جدید دنی بنام جدایی

دانلود اهنگ های دنی

اهنگ احساسی دنی بنام جدایی

پیشنهاد برای دانلود


Download


[ دوشنبه 21 تير 1395 ] [ 13:43 ] [ علی ]

[ ]

امین بانی آهنگ ثانیه ها

ســلام

دانلــود آهنگــ جــدید و احســاســی

ثــانیــه هــا بــا صــدای امیــن بــانــی

پیشنهــاد بــرای دانلــودDownload

اینجــا یکــی هســت کــه هر ثانیــه خــوابتــ رو میبینــه

تـو چشــم تقویــم بــانبض ساعتـــ منتظــر میشنیــه

همیشــه اونکــه غــرق سکـوتــ دستــتو میخــونــه

درد لحظــه رو کســی میفهمــه

کــه منتـظز میــمونــه

از وقتـــی تــو رفتـــی شــب حــالمـــو پــرسیــد

شــاید اگــه تــو بــرگردی بشــه از چــیزی نترســید

بشــه قــدر ایــن ثــانیــه هــارو کنــار تــو فهمـــید

Www.He3i.lineblog.ir

آهنگــ غمگیــــن نـــاشنـــــاس

[ شنبه 31 مرداد 1394 ] [ 14:52 ] [ علی ]

[ ]

آهنگ های غمگین

آهنگــ غمگیــن و جــدید هــیس

بــا صــدای بهــراد شهــریـــاری

پیشنهــاد بــرای دانلــود


Download

تـــو اونــی نبــودی کــه فکــر میکــردم باهــاتــ میــمونــم

هــی خــودمــو خــوردم دیدم نمیشـــه مــن نمیــتونــم

نـــــه کــافیــه دیگــه ادامــه نــده بــه اون دروغــاتــــ

هیــس دیگـــه نمیخــوام نگــام بیفتــــه بــه اونــــ نگـــاتـــــ

هیــس تـــازه میفهمــم حــرفــای مــردم واقعیـــت داشتـــ

هیـــس دیگــه نمیخــوام حتـــی یــه لحظـــه چیــزی بگــی

هیـس دیکـــه نمیشــم بــازیچــه ی تـــو بـــه ســادگیـــ

آهنگــــ هــای غمگیــن . گــریــه دار . ســوزنــاک . احســاسـاتـــی . غمنــاکــ

خــواننــده هــای ناشنــاس

از وبلاگــ حســی مــوزیکــ

Www.He3i.lineblog.ir

Www.Mp3.lineblog.ir

[ سه شنبه 20 مرداد 1394 ] [ 13:52 ] [ علی ]

[ ]

میثم رضائیان آهنگ اولین عشق

آهنگــ بسیــار غمگیــن و ســوزنـاکــ

اولــــین عشــق

بــا صــدای میثــم رضــاییــان

پیشنهــاد میکنــم حتمــا دانلـود کنیــد


Download

مــن اینجــوری نبــودم عشــق و دیدم کـــه گـرگ شــدم

انقــدر شکســته ایــن غــرور تـا حــالا مــن بــزرگ شــدم

تــو اولیــن عشــق خــودم قربــونــی حــوس شــدم

مــاهــی تــوی تــنگ بــودم محتــاج یکــ نفــس شــدم

وقـــتی چشــام بــارونــی بــود همــه میخــندیدن بهــم هیشکــی نمیــدونســـت

کــه تــو چقــدر بــودی بـرام مهـم

امــا دیگــه چشــمـای مــن طاقــت گـریــه نــداره

حــتی نمیخــوام یــاد تــو تـــــو لحظــه هــام پــا بـزاره

آهنگــ هــای ســوزنــاکــ و گـریه دار از حســی مــوزیک لاین بلاگـ

Www.He3i.lineblog.ir

Www.Mp3.lineblog.ir

حـســـــــی مــوزیکــــ


[ شنبه 17 مرداد 1394 ] [ 13:02 ] [ علی ]

[ ]

دانلود آهنگ غمگین رپ

سلام

آهنگــ رپ غمگیــن و احســاســی پشیمونــم

از فــرهــاد اراک مـوزیکــ

رپــ اراکــ


پیشنهـاد بـرای دانلـود


Downloadدانلـود آهنگــ هــای غمگیــن و احســاسـی از وبسـایــت حســی موزیک و Mp3مـوزیک

Www.He3i.lineblog.ir

حســی مــوزیکــ در لاین بلاگــ

Www.Mp3.lineblog.ir


[ چهارشنبه 14 مرداد 1394 ] [ 16:17 ] [ علی ]

[ ]

محمد عالمی آهنگ مسافر غریب

آهنگــ غمگیـــن مســافـر غـریــب

بـا صـدای محمــد عـالمــی

پیشنهـاد بـرای دانلـود


Download

مســافــر غــریبـــ شــب کــه دل سپــردی بـه ســفر

هــرجــا میــری بــرو ولــی خــاطــره هـا تــو هم بــبر

مــن زیــر سیــل غم تــو خــم چشمــای دلــم

تــویــی کــه دل دادی بــه مــن مــنی کــه غــرق مشکلــم

بــرو مسافــر غــریب جــای تــو دیگــه خــالــی نیســـت

از ایــن بــه بعــد اینــو بــدون نبــاشــی هـــم ملالــی نیســـت

منــو ببخــش ولــی تــورو میسپـرمــت دســت خــدا

سخــت واســم ولــی بــدون میخــوام بشــم ازتــــ جــدا

حســی مــوزیکــ

غــم مــوزیکــ لاین بلاگــ و رزبلاگـــ

Www.He3i.lineblog.ir

Www.mp3.lineblog.ir

[ دوشنبه 12 مرداد 1394 ] [ 23:58 ] [ علی ]

[ ]

وحید لشنی آهنگ دنیای من

سـلام

آهنگ فوق الــعاده غمگیــن و زیبـای

دنیــای مـــن

بــا صــدای وحیــد لشنــی

تنظیــم : آرمیک

پیشنهــاد میکنـم حتمــا دانلـود کنیـد

Download

وقـتـــی کــه تــو کنــارمـی خـواب میمــونن فـاصـلـه هــا

نــزدیکــ نزدیکــ تــوام منــو تــو و ستــاره هــا

مــن همــه دنیـای تــو و تــو همــه دنیــای منــی

مــن عــاشقتــ میمــونم و تــو هــم کــه دل نمیکنـــی

مــن هر نفــس بــه یــاد تــو

تــو هــر نفــس بــه یــاد مــن

مــن لحظــه هـارو میشمــارم تــو هــم در انتظــار مــن

مــن تــوی قلبــت میمــونم تــو هــم تــو قلـب مــن بمــون

مــن میــدونــم عــاشقمـی عـاشقتــم اینــو بـدون

منــو تــو خــونمــون دل یــه سقـف آبــی رو ســرش نقــاشــی کــن دوســت دارم

رو پنجــرش روی درش

وقتــی کــه تـو کنــارمــی

Vahid Lashani Donyaye Man

Tanzim : Armic

دانلــود آهنگـ هـای غمگیــن

خــواننـده هـای نـاشنـاس احسـاسی از وبسـایـت

حســـی مــوزیکــ لایــن بلاگـــ


[ شنبه 3 مرداد 1394 ] [ 16:49 ] [ علی ]

[ ]

سعید ام تی آهنگ غمگین خونه

ســلام

اهنگــ فوق العــاده احســاســی غمگیــن و ســوزنــاکــ

خــونــه بــا صــدای

سعــید ام تــی MT , مصطفــی رزاقیــان

پــاپ : مصطفــی رپــــ : سعیــد Mt

آهنگــ و تنظیــم : سینـا گــلزار

پیشنهــاد میکنـم حتمـا دانلـود کنیــد

Home

Download

بــازم شــب شــد و مــن هنــوز رو تخــت خــوابم

چــطوری تــو نیســتی بگیـرم تخــت بخـوابم

وقــتی عکسـاتــو بـوس میکنــم هنــوز داغـم مـیــتونم فرامـوشــ کنـم تـورو تـو اتـاقم

سـاعــت نیمــه شب مـن هنـوز داغـون و بـی حـالم

میخـوام فـرامـوشت کنـم تـورو از بس بیـدارم

یــاد ایـن میفتـم کنـارش خیـلی خـوبـی

از ایـن کـه کنـارم نیسـتی نـداری حـس دوری

بـه چـی خـوش بـاشم کنـارش آروم میخـوابـی یـا کـه شـبــا کنــار اون تـا صبـح بیــداری

کــه نـزاری اونـم یهــو مثـل مـن خستـه بشـه ایـن گیــرای بـی مـورد بـاعـث خستگـی شـــه

منــو ببیـن ایـن چـیزارو بـه کـی میگــم عیـن خیـالشم نیــست بـا یکـی دیگـه دیدم

یــه ســری بهــم بــزن چنــد وقتــیه بــی خـبری مـن روزام آشـوب و تـو هنـوز چشـم بـه دری

تــو این مـدت نبـودم کــی پشــتت بـود

اونـم مثـل مـن همــه جــوره پشتــت بــود

هـوای خــونه دلگیــر یــه چیـزی بـی تــو کــم داره

چقــدر حــالم پریشــون چقــدر ایــن خــونــه غــم داره

Saeed Mt Khoone

Home


Www.He3i.lineblog.ir


غمگیــن تــرین آهنگــ هـــا


در حســی مــوزیک لــایــن بلاگــــــ
[ جمعه 2 مرداد 1394 ] [ 12:01 ] [ علی ]

[ ]

آهنگ های غمگین کمیاب

ســلام
وبســایت حســـی مــوزیکـــ
مرجـــع دانلــود آهنگــ هــای غمگیـــن و احســاســی
و آهنگــ هــای نــا یــابـــــ
خــواننــده هــای نـاشنــاس


Www.He3i.lineblog.ir

حســــی مـــوزیکـــــ

[ دوشنبه 24 آبان 1395 ] [ 13:20 ] [ علی ]

[ ]